Familie Geschiedenis

 
 

The Losen/Theloosen

Familie Geschiedenis

Oorspronkelijk onderzocht door Drs. Eric Theloosen

Bijgewerkt door Henry Theloosen (2011)


De oudste vermelding van de naam "Theloosen" dateert van rond 1236 volgens het onderzoek van Eric Theloosen. Het gaat om een Arnoldus de Loehusen, miles (=soldaat, ruiter of ridder).  De oorspronkelijke familie naam was waarschijnlijk zo iets als " Toe Loehusen", wat betekent "Bewoners
van de huizen bij het bos". In Nederland komt deze naam nog steeds voor, bijvoorbeeld te Loohuisen, van Loohuisen en Loohuijsen. Zekerheid over onze verwantschap met Arnoldus en die andere families is er niet. Arnoldus als een naam komt verder niet in de familie geschiedenis voor. Een tak van de familie heeft een familie wapen laten maken met iets dat op gekruiste balken lijkt en dat is mischien een verwijzing naar die bossen?


Omstreeks 1500 woonde er in Vehlingen of Vehlen, vlak over de grens bij Gendringen, een "Jan Toe Loesen of The Losen" , die is onze oudste voor-ouder. De boerderij waar hij, zijn voorouders en een aantal van zijn nazaten hebben gewoond heeft nog heel lang de naam "de Loosenhof" gehad. Het is rond 1972 afgebroken. Jan was
boer, maar ook een Schepen volgens de gegevens. Afstammelingen van hem verhuisde rond 1580 naar het plaatsje Anholt, ongeveer 1 km. (zie kaart),van de grens met Nederland. Wikipedia heeft een interessant artikel over dit plaatsje.Waarom zij verhuisden,weten we niet. Maar ze hebben daar in Anholt lang gewoond en waren onder meer bakker, kastelijn, kruidenier, wijnhandelaar, burgemeester, pastoor etc etc. In de registers van de locale katholieke kerk in Anholt wordt de naam op verschillende manieren gespeld, hing waarschijnlijk af van de priester/pastoor. Ook vond ik enige tijd geleden dat het stadje Bedburg-Hau, even ten zuiden van Kleef een gemeenschaps huis heeft dat "Loosenhof" heet. Of er een verbinding is met de familie naam weet ik niet.


In 1663-1664 verhuisde Jan The Losen, voorouder van de "Theloosen" en een aantal andere takken, na zijn huwelijk met Henrietta van Vehlen in Anholt, naar Xanten een stadje dichtbij en aan de Rijn gelegen en werd smid. Waarom verhuisde hij? Het schijnt dat zijn moeder is overleden en zijn vader is hertrouwd, heeft dat er iets mee te maken? De rest van de familie, half broers etc. bleef in
Anholt. Een van zijn halfbroers werd zelfs burgemeester van Anholt en verschillende andere nazaten hebben ook die positie gehad. Ook hadden verschillende familieleden hoge posities aan het hof van de Vorst van Anholt, zoals rentmeester. Klik hier voor meer informatie over het kasteel. Maar, met de komst van de Franse Revolutie rond 1790 verloren zij hun posities en viel de familie uit een. Iemand werd er boswachter en sommige van zijn nakomelingen werden later generaal en advokaat, woonde in de buurt van Munchen, maar deze tak lijkt uitgestorven te zijn. Een andere nazaat verhuisde naar Eupen, toen Duitsland nu Belgie, en werd textiel fabrikant. Vier zoons van hem emigreerde naar Wenen en begonnen daar een laken fabriek. Hun spoor is Eric kwijtgeraakt. De andere kinderen bleven in Eupen werden rijk en leiden het leven van een adelijke familie met veel invloed in Rheinland. Na 1850 zijn ze erg verarmd en twee nakomelingen zijn rond 1890 naar Amerika geemigreerd. Nazaten daarvan wonen nu in Maryland en Florida. Zij proberen hun naam als “The Losen” te gebruiken, maar dat is moeilijk in Amerika.(EupenUSA).


De Theloosen/Thelosen tak oftewel de "Xanten" tak was de ambachtelijke tak. De beste informatie die ik heb kunnen vinden was uit de Franse volkstelling van 1799 tot 1811. Het schijnt dat het ambacht van Jan Thelosen, smid, in de familie bleef. De volkstelling van 1801 in Xanten  identificeerd 1404 inwoners waarvan 14 de naam "Thelosen" hebben, dus 1% van de bevolking. Deze volkstelling vermeld Theodore, een smid (marechal), die met zijn vrouw Wilhelmina en drie kinderen (Wilhelm (Guillaume), Peter Pierre) en Johan (Jean)) in de "Rue de Maes" of "Rue de Mars" wonen. Hier is een fotocopie van deze volkstelling. In de telling van 1802 zijn het 4 kinderen, Gerhard is er bijgekomen. In 1802/1803 verhuizen Theodoor en zijn gezin naar Frasselt, een gehucht tussen Kranenburg en de Nederlandse grens. Waarom weten we niet. De volkstelling van1802/1803 vind
hem daar als "Thierry Terloosen" met zijn vrouw en 4 zonen.  Een paar jaar later, in een andere volkstelling, wordt alleen hij vermeld met een andere vrouw en de jongste zoon Gerhard. Het lijkt erop dat zijn eerste vrouw, Wilhelmina, is overleden en de oudste zonen het huis zijn uitgetrokken. Peter, de tweede zoon, vinden we later in Nuetterden, een ander gehucht bij Kranenburg en een zoon van hem, Wilhelm uiteindelijk trekt de grens over naar Hatert bij Nijmegen. De jongste zoon van Theodore en Wilhelmina, Gerhard, is ook naar Nederland getrokken en is in Arnhem getrouwd, heb geen afstammelingen van hem kunnen vinden. De derde zoon (Wilhelm)was getrouwd met Elisabeth Willemsen en had 2 zonen, Theodore en Gerhard. Deze Gerhard is over de grens naar Goesbeek getrokken en daar getrouwd en later verhuisd, naar de Plasmolen en uiteindelijk Cuijk naar een boerderij, De Kalkhof, die rond 1970 is afgebroken. Hij is de stamvader van de familie Thelosen (Cuijksetak
voornamelijk in Noordoost Brabant  en Overasselt woont, maar nu ook verder verspreid. Een kleinzoon, Theodorus, is ook naar Amerika geemigreerd en wel naar het stadje Kimberly in Wisconsin. Drie straten zijn daar zelfs naar hem of zijn zoon (Theodore) en twee dochters genoemd (Thelosen Drive).


Van de familie in Nuetterden is Petrus (de oudste zoon van Theodore en Wilhelmina) getrouwd met een meisje uit Gennep en zij haddenzeven kinderen. Hun oudste zoon, Wilhelm Thelosen in 1862 verhuisd naar Hatert (een dorp ten zuidwesten van Nijmegen, maar nu een wijk van Nijmegen). Waarom weten we niet, maar mischien was het vanwege the Frans/Duitse oorlog en was hij bang dat zijn zonen het Duitse leger in moesten. Een zus gingen ook mee, de rest van de familie bleef achter in het Nuetterden/Kleef gebied, zijn vader is in 1668 in Nuetterden overleden. Een van deze afstammelingen is in de jaren 1990 of zo nog burgemeester van Kleef geweest.


Wilhelm Thelosen trouwde met Maria Berns in 1843 in Nuetterden. Zij hadden 15 kinderen waarvan verschillende heel jong stierven. Tien van deze kinderen (3 zonen en 7 dochters), zover we weten, verhuisden met de ouders naar Hatert. Waarom de zonen met verschillende achternamen geregistreerd werden, weten we niet zeker. In het doopboek van de katholieke kerk in Nuetterden waren de familie namen verschillend gespeld en mischien is dat doorgevloeid naar de gemeente Nijmegen. Johannes Teloosen, Wilhelmus Theloosen wiens nazaten oorspronkelijk rond Nijmegen en Elst woonden, maar nu over het hele land en zelfs de wereld zijn verspreid en Budgerus (Rut) Theloesen (Nijmegen). Van de Teloosen en Theloesen takken weet ik niet veel.


Mijn dank aan Hans Thelosen, Vincent Thelosen en Willo Theloosen voor hun hulp met het construeren van de takken Cuijk en Elst.


Klik hier om alle namen in de stamboom te zien index of hier voor de hele familie stamboom family tree die heel erg groot (ongeveer 250 cm lang and 140 cm breed) is, klik op de stamboom om het te vergroten. Het nummer voor een naam geeft aan welke generatie dat persoon is. Er zijn in totaal 16 generaties in deze stamboom. Het genealogisch familie report kun je hier krijgen.


Hans Thelosen (van de Cuijkse tak) heeft zijn eigen website.


© Henry Theloosen 2011